Entertainment

TInubu 8k Palliative

Tinubu proposes 8k palliative to every household in Nigeria